Firma istnieje od 1994 roku, a od 2001 roku produkuje głównie cylindry poligraficzne.

Współpraca z nami to gwarancja:

Wysokiej jakości
Atrakcyjnej ceny
Terminowości dostaw

Cylindry dostarczamy własnym transportem.

Cylinder

Produkcja

Cylinder

Specyfikacja cylindrów

 • Dokładności wykonania +/- 0.02mm

 • Chropowatość ogólna Ra<1.0

 • Maksymalna długość: 2500mm

 • Maksymalna średnica cylindra: 300mm

 • Wysokiej jakości tuleje łożyskowe osi produkcji FŁT Kraśnik

 • Wyważanie dynamiczne na certyfikowanej corocznie wyważarce firmy CIMAT

 • Materiały użyte do produkcji posiadają atesty hutnicze oraz znaki bezpieczeństwa "B"

 • Tokarki konwencjonalne - max wymiary elementów 700x3000 mm

 • Frezarka narzędziowa FNC-25

 • Frezarka uniwersalna FWA-41

 • Dłutownica

 • Wyważarka dynamiczna CIMAT

Narzędzia do obróbki stali
Narzędzia do obróbki stali
 • Transport - samochody o ładowności do 3 ton i do 7,5 tony

 • Piła taśmowa - cięcie do 400 mm

 • Suwnica 10t

 • Szlifierka taśmowa

 • Szlifierka do płaszczyzn ze stołem magnesowym

 • Gilotyna 3x2000mm

 • 2 spawarki MIG 500A

Galeria

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
Ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl

Kontakt

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
Ul. Gabriela Narutowicza 15
41-503 Chorzów

NIP 627-276-14-66
KRS : 0000776111
Regon : 382786102

kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
Ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w PP Stalmix Piotr Neukirch
Miejscowość: Chorzów dnia: 21/05/2018
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: PP Stalmix Piotr Neukirch
Kod: 41-503 Chorzów
Ulica: Gabriela Narutowicza 15
Telefon: +48 32 736 25 25
E-mail: stalmix@stalmix.com.pl
Informuję, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych w firmie: PP Stalmix Piotr Neukirch
jest Pan/Pani: Piotr Neukirch
telefon kontaktowy: +48 601 333 833
e-mail kontaktowy: stalmix@stalmix.com.pl
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy w Chorzowie;
b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem
umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PP Stalmix Piotr Neukirch, a w szczególności:
dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:
w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
ze źródeł publicznie dostępnych;
i obejmują:
imię i nazwisko;
nazwę firmy;
PESEL
dane teleadresowe;
informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PP Stalmix Piotr Neukirch
podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną PP Stalmix Piotr Neukirch
* instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa; Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie
zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w
punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z
Pani/Pana strony.

Grupa Stalmix sp. z o.o. sp.k.
Ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-276-14-66
kom. +48 601 333 833
tel. +48 32 736 25 25
Email : grupa@stalmix.pl